สมัคร SBOBET กกท. ขอความชัดเจนฟีฟ่าเรื่องหน้าที่ คกก. รักษาการ ส. บอล

สมัคร SBOBET

ผู้ว่าการกกท.เผยเตรียมทำหนังสือถึงฟีฟ่าขอความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาการสมาคมฟุตบอล นอกเหนือจากการแก้ไขข้อบังคับและจัดการเลือกตั้ง

สมัคร SBOBET สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กกท. จะทำหนังสือถึงฟีฟ่าเพื่อขอความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการรักษาการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากฟีฟ่าเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาว่าจะรวมไปถึงการบริหารงานภายในของสมาคมฟุตบอลด้วยหรือไม่

คณะกรรมการเร่งด่วนฟีฟ่า ออกประกาศถอดถอนคณะกรรมการบริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาการเข้าไปทำงานแทน โดยอาศัยอำนาจตามธรรมนูญฟีฟ่า ข้อ 7 วรรค 2 เพื่อดูแลจัดการเลือกตั้งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นอย่างช้า

สโบเบท บิ๊กเสือ กล่าวว่า “แรกเริ่มนั้นมีการร้องเรียนไปยังฟีฟ่า ใน 3 ประเด็นเกี่ยวกับการประชุมใหญ่พิเศษของสมาคมฟุตบอลเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ คือ 1.ข้อบังคับ การส่งหนังสือเชิญสมาชิกประชุมถึงสมาชิกต้องได้รับก่อน 30 วัน (ถึงมือผู้รับ) ซึ่งข้อมูลแล้วหลายสโมสรสมาชิกไม่ครบตามที่กำหนด 2.เรื่องการคัดเลือกผู้แทนภูมิภาคในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เดิมให้สิทธิ์ทีมระดับภูมิภาคตามอันดับ 1-5 รวม 30 เสียง แต่ในข้อบังคับ อยู่ในบทเฉพาะกาลขึ้นใหม่ว่า ให้ทำการลงมติคัดเลือก ภูมิภาคละ 5 ทีม ซึ่งสมาชิกไม่พอใจ เพราะคลุมเครือและมีการได้เปรียบเกิดขึ้น ทั้งที่การจัดเลือกจะต้องเป็นการเลือกตั้ง หย่อนบัตร หรือ ยกมือ และ 3. คณะ กรรมการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ได้เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมฟุตบอลฯ ข้อมูลเหล่านี้ผู้ร้องได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง กกท.ด้วย ซึ่ง กกท. เสนอให้เลื่อนออกไปเพราะป้องกันฟีฟ่าจะลงโทษสมาคมฟุตบอลแห่ง ประเทศไทยฯ ซึ่งหากเกิดขึ้น ประชาชนจะรุมด่าว่า ทำไม กกท. ไม่ห้ามปราม แต่สุดท้ายเป็นฟีฟ่าที่ลงมาจัดการเสียเอง”